Kannanotto Siun Sotelle 

5.6.2020

 

Kannanotto Siun Sotelle raskaana olevien, synnyttäjien ja perheiden oikeuksien puolesta.

Useat sairaanhoitopiirit alkoivat kesäkuussa keventää rajoituksia, jotka koskevat perheitä, raskaana olevia ja synnyttäjiä. Pohjois-Karjalassa, Siun Soten alueella tukihenkilöt eivät edelleenkään saa osallistua seulontaultraäänikäynneille, sektioihin tai vierailla synnytysvuodeosastolla synnytyksen jälkeen. Rajoitukset vaikuttavat äitiyshuoltoon raskausajalta aina synnytyksen jälkeiseen aikaan saakka. Nämä rajoitukset laadittiin koronaviruksen leviämisen ollessa voimakkaimmillaan. Pohjois-Karjalassa, Siun Soten alueella viimeisin varmistettu koronavirustartunta on huhtikuun lopulta ja useita muita koronaviruksen leviämisen estämistä varten määriteltyjä rajoituksia on jo purettu. Tästä huolimatta Siun Sote pitää tiukasti kiinni äitiyshuoltoa koskevista rajoituksista.

Me allekirjoittaneet koemme, että Siun Sote ei riittävästi huomioi perheiden ja synnyttäjien hyvinvointia, koska rajoituksista ei olla valmiita luopumaan edes nyt epidemian ollessa rauhallisempi. Tukihenkilön rajaaminen pois yhdestä elämän tärkeimmistä hetkistä vaikuttaa monin tavoin syntyvän perheen hyvinvointiin.

Rajoitusten keventäminen vaikuttaisi välittömästi positiivisella tavalla synnytysilmapiiriin alueellamme, poistaisi huolen synnytyksen odottamisesta sekä lapsivuodeajasta sairaalassa. Oman lapsen näkeminen ultraäänitutkimuksessa ensimmäistä kertaa on myös upeimpia hetkiä elämässä. Ovatko tiukat rajoitukset todella niin tarpeellisia, että niiden varjolla voidaan evätä ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua näihin oman lapsen odotukseen, syntymään ja ensihetkiin liittyviin tilanteisiin? 

Toivomme, että Siun Sote sallisi oireettoman ja koronavirukselle altistumattoman tukihenkilön läsnäolon synnytyksen käynnistyksessä, aktiivisen synnytyksen aikana normaalissa alatiesynnytyksessä ja sektiossa sekä vierailun synnytysvuodeosastolla synnytyksen jälkeen. Synnyttäjän itsensä valitseman tukihenkilön läsnäolo synnytyksen kaikissa vaiheissa lisää synnyttäjän turvallisuudentunnetta, minkä tiedetään vaikuttavan positiivisesti synnytyksen edistymiseen. Tukihenkilön läsnäolo vähentää synnytysosaston henkilökunnan työtä ja lisää synnyttäjän tyytyväisyyttä synnytyskokemukseen. Tukihenkilö edistää myös imetyksen onnistumista.

Usein tukihenkilö on synnyttäjän puoliso ja hänen rajaaminen pois vauvan ensipäivistä voi vaikuttaa kiintymyssuhteen muodostumiseen sekä perhesuhteisiin. Puolisot tulisi nähdä tasa-arvoisina vanhempina, joilla on oikeus olla läsnä ja osallistua aktiivisesti niin raskausaikaan, synnytykseen kuin lapsivuodeaikaan.

Toivomme myös, että oireeton ja altistumaton tukihenkilö voisi osallistua äitiyspoliklinikan vastaanottokäynnille. Raskaudenaikaisissa seulontatutkimuksissa sekä muilla äitiyspoliklinikkakäynneillä raskaana oleva saattaa saada myös huolta aiheuttavia uutisia, jolloin tukihenkilön läsnäolo on todella tarpeellista. 

Imetyspoliklinikka olisi tärkeää saada takaisin toimintaan, sillä useat äidit tarvitsevat tukea vauvan imetyksessä. Tuen puuttuminen imetyksen ongelmatilanteissa sotii synnyttäneiden osaston vauva- ja imetysmyönteisyyttä vastaan. Lisäksi on julkisen terveydenhuollon velvollisuus tarjota imetystukea. Joissakin tapauksissa puutteellinen tuki voi johtaa imetyksen päättymiseen hyvin aikaisin imettäjän tahtomatta.

 

Liekku ry - vanhemmuuden vertaistukiyhdistys

Doula Anni Eresmaa-Korhonen

Doula Ida Lindén / Rento Äiti

Doula Miiamaija Mäntylä / Kohtuvoima - kosketus ja doulaus

Synnytyskopla

Pohjois-Karjalan vapaaehtoisdoulat ry 


Lisätietoja

Liekku@gmail.com / Yhdistyksen hallituksen pj. Paula Hirvonen 

anni@annieresmaa.fi / Anni Eresmaa-Korhonen