Doula synnyttäjän tukena

25.03.2021

Mikä on doula?

Suomessa doulaksi nimitetään henkilöä, joka tukee synnyttäjää ja hänen perhettään raskausaikana, synnytyksessä ja sen jälkeen. Itse sana doula tulee kreikankielestä ja tarkoittaa palvelijatarta. Doula tarkoittaa kanssakulkijaa, joka tukee ihmistä monissa eri elämänvaiheissa ja prosesseissa, usein nimenomaan siirtymävaiheissa, kuten syntymässä ja kuolemassa. Doulan toimenkuva voi vaihdella runsaasti ja lähtökohtana on tukea yksilöä tämän kaipaamalla tavalla.

Doula voi olla mukana synnytyksessä oli toiveissa lääkkeellinen tai lääkkeetön, koti- tai sairaalasynnytys, kumppanin kanssa tai ilman. Parhaimmillaan doula tukee koko perhettä aina raskausajalta synnytyksen jälkeiseen aikaan pikkuvauvan kanssa.

Minulle doulana oleminen tarkoittaa pohjimmiltaan läsnäolon, kannattelun, kohtaamisen ammattilaisuutta. Näen, että perimmäinen tehtäväni doulana on nähdä ja kuulla sinut ja sinun tarpeesi ja tunnetilasi sellaisena kuin ne milläkin hetkellä ilmenevät ja viestiä sinulle täyttä hyväksyntää.


Mitä doula tekee?

 • Kunnioittaa synnyttäjän ja perheen itsemääräämisoikeutta.

 • Tuo mukanaan synnytyspaikkaan luottamusta ja ymmärrystä, hyväksyvää läsnäoloa.

 • Auttaa synnyttäjää löytämään omat voimavaransa ja oman tapansa synnyttää.

 • On läsnä synnyttäjälle ja hänen perheelleen, emotionaalisena tukena kun sitä tarvitaan.

 • Suojelee synnyttäjän omaa tilaa.

 • Auttaa synnyttäjää tekemään informoituja päätöksiä odotukseen, synnytykseen ja lapsivuodeaikaan liittyen.

 • Tarjoaa tietoa raskausajasta, synnytyksestä ja lapsivuodeajasta.

 • Antaa henkistä ja fyysistä tukeaan raskauden ja synnytyksen aikana sekä lapsivuodeajalla.

 • Auttaa synnyttäjän puolisoa / tukihenkilöä tukemaan synnyttäjää.

 • On synnyttäjän ääni synnytyksen aikana, linkkinä synnyttäjän ja muun henkilökunnan välillä, tärkeänä osana synnytystiimiä


Mitä doula EI tee?

 • Korvaa kätilöä (ei tee lääketieteellisiä interventioita, kuten sisätutkimusta, sydänääniseurantaa tai anna lääketieteellisiä ohjeita).

 • Korvaa puolisoa tai muuta tukihenkilöä. Doula täydentää synnytystiimiä oman osaamisensa pohjalta ja sitoo tiimin jäsenten toimintaa toisiinsa lempeästi.

 • Vaikuta synnyttäjän päätöksentekoon ohjailevasti tai tee päätöksiä synnyttäjän puolesta.

 • Yritä ylipuhua ratkaisuihin omien mieltymystensä mukaan.


Kuka tarvitsee doulaa?

Doulan asiakkaaksi löytävät tiensä niin uudelleen- kuin ensisynnyttäjätkin. Monesti uudelleensynnyttäjällä on jäänyt jotain kaihertamaan aiemmista synnytyskokemuksista ja tulevaan synnytykseen halutaan valmistautua perusteellisemmin, jotta kokemuksesta tulisi seuraavalla kerralla miellyttävämpi. Ensisynnyttäjälle doula on myös upea tuki, kun raskausaika, synnytys ja vauva-aika ovat vielä käytännön tasolla aivan tuntemattomia asioita. Asiantunteva doula osaa tarjota tietoa ja tukea, jota synnyttäjä ei ehkä osaisi tulla edes etsineeksi.


Onko doulasta tutkitusti jotain hyötyä?

On. Doulan kanssa synnyttäneet muun muassa

 • ovat yleensä tyytyväisempiä synnytyskokemukseensa ja kokevat vähemmän synnytyspettymystä.
 • altistuvat vähemmän lääketieteellisille puuttumisille.
 • tarvitsevat vähemmän lääkkeellistä kivunlievitystä.
 • päätyvät harvemmin sektioon.
 • kokevat todennäköisemmin spontaanisti käynnistyvän synnytyksen.
 • tarvitsevat vähemmän synteettistä oksitosiinia synnytyksen aikana.

Kurkkaa myös tekstin loppuun kirjaamieni linkkien taakse, niin saat lisää tietoa doulan vaikutuksista synnytyksessä.Miksi minä palkkaisin doulan itselleni?

Jokainen synnyttäjä perheineen ansaitsee lämmintä läsnäoloa, hyväksyntää ja hoivaa antavan doulan kulkemaan vanhemmuuden tiellä vierellään. Aidon kohtaamisen taidon lisäksi kouluttautuneella doulalla on runsaasti tietoa raskausajasta, synnytyksestä ja lapsivuodeajasta. Doulan oman aktiivisuuden ja suuntautuneisuuden mukaan hänellä voi olla muutakin arvokasta tietoa ja osaamista hyvinvointisi tueksi. Keskustelu doulan kanssa voi herättää omia ajatuksia ja auttaa pohtimaan sitä, mitä itse haluat tai et halua synnytyksessäsi. Doula auttaa sinua valmistautumaan synnytykseen sinun omista lähtökohdistasi, jolloin keskusteluissa voi keskittyä nimenomaan niihin omalle itsestä tärkeiltä tuntuviin aiheisiin.

Doula tuo luottamusta synnytystilaan pelkällä läsnäolollaan. Tunnetiloilla ja energialla on tapana tarttua henkilöstä toiseen, joten oman epätoivosi hetkellä rauhallinen ja luottavainen, tuttu doula voi rauhoittaa sinuakin. Synnytyksen etenemisen kannalta yksi merkittävimmistä tekjiöistä on se, että synnytyshuoneessa on läsnä luottamuksen ilmapiiri. Doula tuntee synnytyksen fysiologian ja on yleensä jo raskausaikana luonut luottamussuhteen sinun ja perheesi kanssa. Kun synnytyksen hetki tulee, doulalla on langat käsissään, hän luottaa syntymään ja sinuun synnyttäjänä ja antaa jakamattoman läsnäolonsa, luottamuksensa ja tukensa sinun hyväksesi. Kotisynnytyksessä, jossa koko perhe saattaa olla mukana, doula vaihtaa sujuvasti rooliaan aina kodinhoitajasta doulaksi ja sitten ehkä lastenhoitajaksi, siten kuin kulloinenkin tilanne sitä vaatii.

Koulutustaustasta ja kokemuksestaan riippuen doulalla on erilaisia taitoja, joilla tukea odottajan ja synnyttäjän hyvää oloa ja vointia. Doula tuntee lääkkeettömiä kivunlievityskeinoja ja osaa käyttää niitä synnytyksessä synnyttäjän olon helpottamiseksi, sekä ohjata sinua kokeilemaan eri menetelmiä. Tällaisia lääkkeettömiä menetelmiä ovat esimerkiksi tens-laite, gua sha, rebozoliina, akupainanta, äänenkäyttö, liike, hengitystekniikat, tuoksut, vesi, lämpö, kylmä, äänet... Doula osaa auttaa sinua löytämään juuri sinulle toimivimmat menetelmät. Doulalla on tietämystä myös lääkkeellisistä vaihtoehdoista ja hän osaa kertoa eri menetelmien hyödyistä ja haitoista, mikä auttaa harkitsemaan omia toiveita ja päätöksiä.

Tiedetään, että huolellinen valmistautuminen synnytykseen tukee synnytyksenkulkua ja synnytykseen valmistautumisessa doula onkin korvaamaton tuki. Synnytyssairaaloiden valmennukset ovat usein resurssisyistä melko suppeita. Synnytykseen voi sairaalan tarjoaman valmennuksen lisäksi valmistautua oma-aloitteisesti etsimällä tietoa esimerkiksi kirjoista ja verkosta, mutta usein keskustelu koulutetun doulan kanssa avaa enemmän ovia ja vaihtoehtoja.


Ottaisinko minä doulan vierelleni kulkemaan?

Se, tarvitsetko ja haluatko juuri sinä itsellesi doulan, on sinun tietenkin punnittava itse. Omasta, tarkoin valitusta doulasta hyötyy todennäköisesti lähes jokainen synnyttäjä, mutta doulan valinnan merkitystä on vaikea korostaa liikaa. Meitä douliakin on kovin monenlaisia ja on tärkeää löytää se samalla aaltopituudella oleva doula, jotta yhdessä kulkeminen on helppoa ja kevyttä. Kukaan ei halua synnytystiiminsä jäseneksi henkilöä, jonka kanssa oleminen on väkinäistä. Siksi kannustan tutustumaan eri douliin rohkeasti ja avoimin mielin, doulien moninainen joukko on jo aika laaja ja kasvaa koko ajan!


Linkkejä:Etsitkö doulaa?

Synnytätkö kotona tai sairaalassa Itä-Suomen alueella?

Tarjoan doulapalveluja koti- ja sairaalasynnytyksiin Joensuusta käsin aidolla läsnäololla, lämmöllä ja ammattitaidolla.  

Sovitaan tutustumisaika ja fiilistellään, jatkaisimmeko matkaasi kohti synnytystä yhdessä!