Ihme Syntymässä

Vuorovaikutteinen synnytysvalmennus ja doulan tuki samassa paketissa!


Ihme Syntymässä on kolmen viikon mittainen verkkosynnytysvalmennus, joka toteutetaan ryhmämuotoisena suljetulla Facebook-ryhmäalustalla.

Tässä paketissa yhdistyy kattava synnytysvalmennus, henkilökohtainen doulan tuki sekä pienen ryhmän jäsenten toisilleen tarjoama tuki synnytykseen valmistautumisessa. Valmentajana ja doulana toimin minä, Anni Eresmaa-Korhonen. Tutustu minuun lisää täältä.

Mitä sinä odottajana saat?

 • Monipuolisen tietopohjan synnytykseen valmistautumisesta. Aiheina ovat muun muassa raskausergonomia, raskausajan tapojen ja toimintojen vaikutukset synnytyksenkulkuun, synnytyksen fysiologia, lääkkeettömät ja lääkkeelliset kivunlievityskeinot, tukihenkilön rooli synnytyksessä, synnytysasennot, ensipäivät vauvan kanssa ja imetys.
 • Doulan henkilökohtaisen tuen synnytykseen valmistautumisessa. Tarjoan jokaiselle valmennukseen osallistuvalle odottajalle henkilökohtaisen keskusteluajan, jolloin voimme paneutua mieltä askarruttaviin asioihin rauhassa. WhatsApp-viestituki on osallistujien käytettävissä koko valmennuksen keston ajan.
 • Pienen suljetun ryhmän vertaistuen. Valmennusalustana toimii Facebook-ryhmä. Valmennuksen alussa tutustutaan toisiin odottajiin ja keskusteluja jatketaan valmennusajalla luottamuksellisesti ryhmän sisällä. Ryhmä jää olemaan valmennusajan jälkeenkin.
 • Etuja vuokra- ja doulapalveluistani.

Miten valmennus käytännössä toteutetaan?

 • Valmennuksen alustana toimii suljettu ja piilotettu Facebook-ryhmä. Koska tämän valmennuksen kantavana ajatuksena on tarjota tukea ja vertaistukea jokaiselle osallistujalle, vuorovaikutuksen helposti mahdollistava alusta on välttämätön.
 • Valmennuksen teoriaosiot toteutetaan live-lähetysten muodossa. Kolmen valmennusviikon aikana pidän yhteensä kuusi live-lähetystä, joista jokaisella kerralla on oma aihe. Live-lähetysten ajat tarkentuvat myöhemmin. Itseä pohdituttavia kysymyksiä on mahdollista esittää etukäteen sekä live-lähetyksen aikana. Jokainen lähetys tallentuu ryhmäalustalle, jolloin ne ovat katsottavissa myös jälkikäteen.
 • Henkilökohtaiset keskustelut käydään puhelimitse tai Skypen välityksellä. Toteutustavasta ja aikataulusta sovitaan erikseen kunkin osallistujan kanssa. Keskustelut ajoittuvat valmennusajan (3 viikkoa) sisälle.
 • Valmennusajan jatkuva etätuki toimii WhatsApp-viestein tai sähköpostitse.

Kenelle tämä valmennus sopii?

 • Ensisynnyttäjille
 • Uudelleensynnyttäjille
 • Odottajille ja pareille, jotka kaipaavat lisää tietoa synnytyksestä, siihen valmistautumisesta ja lapsivuodeajasta.
 • Kaikille odottajille ja pareille, jotka kaipaavat doulan tukea synnytykseen valmistautumisessa.
 • Heille, jotka toivovat lääkkeetöntä synnytystä.
 • Ja heille, jotka toivovat lääkkeiden tukea synnytykseensä.
 • Odottajille sijainnista ja suunnitellusta synnytyspaikasta riippumatta.

Paljonko tämä valmennus maksaa?

Valmennuksen hinta on 60 € per odottaja / pari.

Hinta sisältää:

 • Kolme viikkoa kestävän synnytysvalmennuksen (kuusi live-lähetystä eri aiheista) pienessä ryhmässä (max 10 odottajaa / paria).
 • Yhden henkilökohtaisen keskustelun (á 1h) doulan kanssa valmennusaikana.
 • Doulan etätuen koko valmennusajan viestitse.
 • Pienen ryhmän luottamuksellisen vertaistuen synnytykseen valmistautumisessa.
 • Etuja tarjoamistani vuokra- ja doulapalveluista.